Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Motionssimning

Beskrivning

Skurups bad och simbassänger borde kunna nyttjas på ett bättre sätt än de gör idag. Öppettiderna är korta och begränsade och det är svårt att fokusera på motionssim eftersom bassängerna ofta är upptagna av barn och ungdomar, så som det ska vara. Självklart ska barn och ungdomar ha sina egna tider för lek och stoj utan att känna av missnöje från vuxna motionssimmare. Bassängerna ska vara till för alla medborgare.
Därför föreslår jag nu att Skurups kommun öppnar upp för motionssimning på kvällstid under två timmar efter ordinarie öppettider.
Förslag:
Obemannat med öppet två timmar efter ordinarie öppettider på kvällstid för alla motionssimmare.
Identifiering och åtkomst bör då ske på något sätt, förslagsvis med en tag och tillhörande pinkod.
Utlämning av tag och registrering kan hanteras av personal i kommunhusets reception eller av kioskpersonal på badet.
Avgift för motionssimning bör ligga under ordinarie avgifter.
Ingen åtkomst till omklädningsrum och bastu utan endast till bassängerna och utomhusduschar.
Toaletten i entren ska vara tillgänglig.
Kiosk och servering ska vara stängda.
Åldersgräns 20 år och då också utan medföljande minderåriga.
Då det kommer att vara obemannat sker all motionssimning på eget ansvar.
Vid behov av tillsynsbesök kan detta förslagsvis åligga de trygghetsvärdar som är i tjänst. Ett besök behövs vid avslut av dagen för kontrollera att badet är tomt.
Vänliga hälsningar
Carina Jönsson