Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Löparbana utomhus i Skurup tätort

Beskrivning

En löparbana någonstans i Skurups tätort där både vuxna och barn kan motionera. Gärna med grönyta i mitten där barn kan leka om de inte är med och springer. En löparbana på 200 eller 400 meter med gummibeläggning.
Tex hade grönytan efter rivningen av Mackleanskolan varit en utmärkt placering.
Denna löparbana kan både användas vid skolidrott samt av föreningslivet.
Jag har fått reda på att det ska byggas en 60 meters löparbana vid Östergårdsskolan men detta är inte riktigt det jag efterfrågar.
Jag efterfrågar en bana där man kan springa runt utan att behöva vända av flera olika anledningar. Den ena är att kunna springa intervaller på ett plant och bra underlag och inte behöva springa tex i en park eller skog, eller på asfalt. En 60 meters bana är lite för kort för detta då det inte funkar om man måste vända hela tiden.
Ett annat syfte med en löparbana är att ha en plats där man kan springa på ett och samma ställe så att man kan ha med sitt barn som då kan leka i anslutning till där man springer. I en skog eller park är det svårt att ha uppsikt över barnet.